Ηλεκτρονική ταυτότητα για όλα τα κτίρια της χώρας - Τι θα ισχύει για τις μονοκατοικίες και πώς θα γίνει η διαδικασία τις πολυκατοικίες