Ιδιοκτησίες σε Κώμη, Κοντάρι και Καρδάμυλα κηρύσσονται υγροβιότοποι (VIDEO)