Ιατρικός Σύλλογος: «Να επανεξεταστούν οι σχολικές εκδρομές σε περιοχές υψηλού κινδύνου»