Η Βιβλιοθήκη «Κοραής» γιορτάζει και τιμά την απελευθέρωση