Ή θα φαγωθούμε μεταξύ μας, ή θα παλέψουμε οργανωμένα