«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης: Ο ρόλος των πολιτικών ινστιτούτων»