«Η πολιτική αυθαιρεσία και ρουσφετολογική πολιτική της Δημοτικής Αρχής βλάπτει σοβαρά το περιβάλλον»