Η Ομάδα "Ι" στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας-Πυρόσβεσης