Η οικονομική κρίση σαν τραυματικό γεγονός και μετατραυματικές επιπτώσεις