Η Ν.Δ. ψήφισε μόνη της και το νομοσχέδιο ευτελισμού της παροχής ασύλου