Η μαστίχα Χίου στα έξι ελληνικά προϊόντα που αναγνωρίζονται ως ΠΟΠ στην Κίνα