Η ΛΑΣ για το σχέδιο προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020