Η Κιβωτός του Κόσμου - Αιγαίου λειτουργεί το Κοινωνικό της Φαρμακείο