Η Χιακή Αδελφότητα τίμησε την Αγία Ματρώνα στον Βοτανικό