Η Ευρώπη του "Ανθρωπισμού" και της "Αλληλεγγύης" βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο