«Η απάντηση του Υπουργείου εκθέτει τον Υπουργό και θέτει ερωτήματα στη Διοίκηση της ΕΜΧ»