"Η ανεπάρκεια του Σύριζα αγγίζει την πολιτιστική μας κληρονομιά"