Η Αγνή Καλογερή στο Πυργί: "Αποζημιώσεις – Φορολογία – Αναγκαστικότητα"