Χρ. Καλογήρου: Θα δουλέψουμε με πνεύμα διαλόγου και ευθύνης