Χωρίς δρομολόγια 25-26/12/22 και 1-2/1/23 τα αστικά ΚΤΕΛ