Χορήγηση υποτροφιών σε πέντε Χιώτες φοιτητές – σπουδαστές