Χίος Μπροστά: Μη μιλάς, ο Κάρμαντζης θα σου κάνει μήνυση