Χίος Μπροστά: Κάντε άμεσα ελέγχους σε όλα τα σχολεία της Χίου