Χιακή Συμπολιτεία: Ανεπιθύμητοι οι επιτήδειοι λαγοί του ναζισμού