Χιακή Συμπολιτεία: Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους