Γυναίκα γέννησε μέσα στο Blue Star Chios με τη βοήθεια του καπετάνιου