Γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής ο Κ. Τριαντάφυλλος