Γιατί η Δημοτική Αρχή περίμενε μέχρι το Μάρτιο για να διεκπεραιώσει την καταβολή των αποζημιώσεων;