Για τον τουρισμό η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της "ΣυμμαΧίας Αξιών" του Κώστα Τριαντάφυλλου