«Για 2η χρονιά ο Δήμαρχος εμποδίζει την ένταξη της Χίου στην Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή»