Γερμανοί δίνουν τα «φώτα» τους για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων