Γενική Συνέλευση Σωματείου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας