Φωτιά κοντά στο φράγμα του Ζυφιά. Κάηκαν 500τ.μ.γεωργικής έκτασης