"Φορολεηλασία πολλαπλών επιπτώσεων : Κάτω τα χέρια απ' τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά! "