"Ευτελισμός εθίμου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου"