Εξωτερικό ιατρείο από νευροχειρουργό στο "Σκυλίτσειο" Νοσοκομείο Χίου