€200.000 για την κτιριακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Χίου