Έτοιμος να κατεβάσει τους αναμεταδότες της Digea ο Δήμος