Έτοιμα έως το τέλος του χρόνου τα πεζοδρόμια της Προκυμαίας