Εθελοντικός καθαρισμός στις περιοχές Δασκαλόπετρα - Γούβι -Τρεις Μύλοι-Κλειδού και Ρεστά