Εθελοντική Ομάδα "Ο": Το αύριο μας θέλει όλους ενωμένους κι ενεργούς