"Εθελοντική φορολογία για τους εφοπλιστές. Χαράτσια για τους υπόλοιπους".