Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί λόγω συνεπειών του Covid-19