Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για τη φορολογία ακινήτων στον Κάμπο Χίου