Ερώτηση με πρωτοβουλία Α. Μιχαηλίδη για τις σχολικές βιβλιοθήκες