Εργαζόμενοι ΔΟΥ Χίου: Άλλα μου λεν τα χείλη σου και άλλα η καρδιά σου