Έψαχναν το γιατρό στη Βολισσό - Κατέληξε ο Χρήστος Καπίρης