Επιτόπου πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους δεν κόβουν αποδείξεις