Επιμελητήριο Χίου: Δράσεις για περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση