Επικίνδυνοι θα συνεχίσουν να είναι οι δρόμοι στο Τάγμα και στη Φάρκαινα όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι